Dzieci z naszego przedszkola przystąpiły do OGÓLNOPOLSKIEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO „ Oto Hałabała, zna go Polska cala”.

Głównym założeniem projektu „Oto Hałabała , zna Go Polska cała” jest wprowadzenie dzieci w świat literatury dziecięcej, rozbudzenie ciekawości przyrodniczej, promowanie czytelnictwa, wzbogacanie ogólnej wiedzy o świecie. Projekt jest zgodny z zadaniami określonymi w Podstawie Programowej wychowania przedszkolnego.

CELE:

• budzenie zaciekawienia otaczającym światem,• rozwijanie zdolności poznawczych,• poznawanie rzeczywistości przyrodniczej poprzezobserwowanie, eksperymentowanie, odkrywanie,• wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie,• wyrabianie właściwego stosunku do otaczającej przyrody,• właściwe reagowanie na cierpienie ludzi i zwierząt,• dostrzeganie zależności pomiędzy stanem naturalnego środowiska a zdrowiem człowieka,• wprowadzanie w świat wartości uniwersalnych,• kształtowanie pozytywnych cech charakteru, takich jak: chęć niesienia pomocypotrzebującym, oszczędność, gospodarność, empatia,• rozwijanie poczucia odpowiedzialności poprzez dokonywanie odpowiednich wyborów,• kształtowanie umiejętności dostrzegania i rozwiązywania problemów przyrodniczych,• Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Niech Krasnal stanie się przyjacielem dzieci!!

Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast