PRACE PLASTYCZNE:

Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast