6:30 – 8:00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna, zabawy dydaktyczne, gry stolikowe, zabawy logopedyczne, matematyczne, rozmowy, ćwiczenia poranne, zabawy konstrukcyjne.

8:00 – 8:30 Ćwiczenia poranne.

8:30 – 9:00 Czynności higieniczne, przygotowanie do śniadania. Śniadanie.

9:00 – 10:00 Zajęcia inicjowane przez nauczyciela rozwijające sprawność fizyczną, emocjonalną, społeczną, poznawczą – zajęcia zgodne z podstawą programową realizowaną wg. wybranego programu wychowania przedszkolnego.

10:00 – 10:15 Czynności higieniczne. Drugie śniadanie.

10:15 – 11:30 Samorzutna aktywność ruchowa, konstrukcyjna, badawcza, wypływająca z inicjatywy dzieci. Zabawy według zainteresowań dzieci. Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu , spacery i obserwacje przyrodnicze.

11:30 – 12:00 Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu. Obiad.

12:00 – 14:00 Poobiedni odpoczynek, leżakowanie- grupa maluszków. Relaksacja, odpoczynek, słuchanie bajek, praca indywidualna- grupa starszaków.

14:00 – 14:15 Czynności higieniczne. Podwieczorek.

14:15 – 16:00 Dowolne zabawy z inicjatywy dzieci. Zabawy i gry edukacyjne. Prace porządkowe w kącikach zainteresowań. Rozchodzenie się dzieci.

Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast