Informacja dotycząca rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Babice w roku szkolnym 2020/2021

1. Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Babice przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Babice.2. Rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego obecnie składają w tym przedszkolu na rok szkolny 2020/2021 deklarację